LEDA BS studies

PREDAVANJA, UPUTSTVA I DRUGI DOKUMENTI POTREBNI STUDENTIMA

Projektovanje elektronskih kola (Elektronika - EKS)

prof. dr Predrag Petković
doc. dr Miljana Milić

Pitanja i sugestije profesoru

Obaveštenje
 
-  
     

Rezultati ispita u poslednjem ispitnom roku

 
-
     

Ispit

 

-

   

Literatura

 

 

Predavanja

Najnovija (2016/17)

Godina 2015/16

Vežbe

On-line tutoriali

 1. Lesson 4 - VHDL Example 1: 2-Input Gates
 2. Lesson 11 - VHDL Example 3: Majority Circuit
 3. Lesson 12 - VHDL Example 4: 2-Bit Comparator
 4. Lesson 18 - VHDL Example 6: 2-to-1 MUX - if statement
 5. Lesson 24 - 7-segment Displays
 6. Lesson 25 - VHDL Example 12: 7-Segment Decoder using Logic Equations
 7. Lesson 26 - VHDL Example 13: 7-Segment Decoder-case Statement
 8. Lesson 37 - VHDL Example 21: N-Bit Comparator - Relational Operators
 9. Lesson 39 - VHDL Example 22: 3-to-8 Decoder using Logic Equations
 10. Lesson 40 - VHDL Example 23: 3-to-8 Decoder using a for-loop
 11. Lesson 45a - Adders
 12. Lesson 45b - Adders Carry and Overflow
 13. Lesson 46 - Example 27: 4-Bit Adder using Logic Equations
 14. Lesson 52 - Shifters
 15. Lesson 60 - Example 36: 4-bit Arithmetic/Logic Unit ALU
 16. Lesson 63 - Example 38: Edge-triggered D Flip-Flop with Set and Clear
 17. Lesson 64 - Example 39: D Flip-Flops in VHDL
 18. Lesson 65 - Example 40: D Flip-Flops with Clear and Set
 19. Lesson 68 - Example 42: 1-Bit Register
 20. Lesson 69 - Example 43: 4-Bit Register

Studenstki projekti

 

*Ovi radovi su ujedno i uputstvo za laboratorijske vežbe Mentor Graphics     

Novo Originalni Sedra/Smith Orcad SPICE instalacioni CD disk image (zip arhivirani Nero .nrg) download*

Svi dokumenti su u PDF formatu. Ukoliko nemate Acrobat Reader, instalirajte ga sa sajta Adobe Download Latest Version of Acrobat Reader

*Fajl ima oko 420MB pa se skidanje sa mreže preporučuje samo onima koji imaju brzu mrežu i neki download manager.