LEDA BS studies

PREDAVANJA, UPUTSTVA I DRUGI DOKUMENTI POTREBNI STUDENTIMA

Projektovanje elektronskih kola (Elektronika - ELE)

prof. dr Predrag Petković
doc. dr Miljana Milić

Pitanja i sugestije profesoru

Obaveštenje
 
-  
     

Rezultati ispita u poslednjem ispitnom roku

 
-
     

Ispit

 

-

   

Literatura

 

 

Predavanja

Najnovija (2017/18)

 1. Uvod - osnovni pojmovi (1 od 2)
 2. Uvod - nastavak (2 od 2)
 3. Stilovi izrade prototipa
 4. Analiza kola (1 od 3)
 5. Analiza lin. kola AC i TR(2 od 3)
 6. 6 Analiza NElin. kola DC i TR (3 od 3)
 7. Analiza kola Tolerancije 
 8.  Analiza kola Optimizacija - osetljivost (1 od 2) 
 9. 9 Analiza kola Optimizacija - algoritam (2 od 2)
 10. 10 Analiza kola Primeri
 11. 11 Štampane ploče (1 od 2)
 12. 12 Štampane ploče (2 od 2)
 13. 13 Realizacija projekta
 14. 14 Odbrana projekta

Godina 2016/17

Godina 2015/16

Vežbe

On-line tutoriali

 1. Lesson 4 - VHDL Example 1: 2-Input Gates
 2. Lesson 11 - VHDL Example 3: Majority Circuit
 3. Lesson 12 - VHDL Example 4: 2-Bit Comparator
 4. Lesson 18 - VHDL Example 6: 2-to-1 MUX - if statement
 5. Lesson 24 - 7-segment Displays
 6. Lesson 25 - VHDL Example 12: 7-Segment Decoder using Logic Equations
 7. Lesson 26 - VHDL Example 13: 7-Segment Decoder-case Statement
 8. Lesson 37 - VHDL Example 21: N-Bit Comparator - Relational Operators
 9. Lesson 39 - VHDL Example 22: 3-to-8 Decoder using Logic Equations
 10. Lesson 40 - VHDL Example 23: 3-to-8 Decoder using a for-loop
 11. Lesson 45a - Adders
 12. Lesson 45b - Adders Carry and Overflow
 13. Lesson 46 - Example 27: 4-Bit Adder using Logic Equations
 14. Lesson 52 - Shifters
 15. Lesson 60 - Example 36: 4-bit Arithmetic/Logic Unit ALU
 16. Lesson 63 - Example 38: Edge-triggered D Flip-Flop with Set and Clear
 17. Lesson 64 - Example 39: D Flip-Flops in VHDL
 18. Lesson 65 - Example 40: D Flip-Flops with Clear and Set
 19. Lesson 68 - Example 42: 1-Bit Register
 20. Lesson 69 - Example 43: 4-Bit Register

Studenstki projekti

 

*Ovi radovi su ujedno i uputstvo za laboratorijske vežbe Mentor Graphics     

Novo Originalni Sedra/Smith Orcad SPICE instalacioni CD disk image (zip arhivirani Nero .nrg) download*

Svi dokumenti su u PDF formatu. Ukoliko nemate Acrobat Reader, instalirajte ga sa sajta Adobe Download Latest Version of Acrobat Reader

*Fajl ima oko 420MB pa se skidanje sa mreže preporučuje samo onima koji imaju brzu mrežu i neki download manager.