LEDA BS studies

LITERATURA, PREZENTACIJE I VIDEO SNIMCI PREDAVANJA

Uvod u elektroniku

II semestar (1+1+0+0+1)  (4 boda)    

Predmetni nastavnici:

dr Dragan Mančić

dr Marko Dimitrijević

 

Obaveštenja

 

 

 

Na ovoj stranici ćete moći da pratite predavanja i vežbe iz predmeta Uvod u elektroniku

 

Obaveštenja

 

 

 

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 18.04.2022. godine.


Studenti koji na prvom kolokvijumu imaju između 41 i 50 poena su uslovno položili. Ukupan broj poena na prvom i drugom kolokvijumu mora biti veći od 100, da bi  celokupan ispit bio položen.
Ocenjeni radovi se mogu pogledati u sredu, 27.04.2022. u 12:00 sati, u kabinetu 322.

Predmetni nastavnici,
prof. dr Dragan Mančić
prof. dr Marko Dimitrijević

 

     

Literatura

 

 

Predavanja

Predavanja kao PDF fajlovi i video snimci predavanja

2021

    VIDEO sa održanih predavanja:

 

     

    Prezentacije sa predavanja (PDF):

 

   

Ispitna pitanja

 

 

   

Vežbe

 

2021

    VIDEO sa održanih vežbi:

 

    Materijal sa održanih vežbi: