LEDA BS studies

LITERATURA, PREZENTACIJE I VIDEO SNIMCI PREDAVANJA

Uvod u elektroniku

II semestar (1+1+0+0+1)  (4 boda)    

Predmetni nastavnici:

dr Dragan Mančić

dr Marko Dimitrijević

 

Obaveštenja

 

 

 

Na ovoj stranici ćete moći da pratite predavanja i vežbe iz predmeta Uvod u elektroniku

 

Obaveštenja

 

 

Rešenja zadataka i odgovori na pitanja sa ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 22.01.2024. su:
Rešenja zadataka i odgovori na pitanja


Rezultati ispita iz predmeta Uvod u elektroniku, održanog 30.08.2021. su:
Rezultati ispita

 

Pregled radova i upis ocena je u sredu, 24.01.2024. godine u 12:00 sati u kabinetu 322.

 

Studenti koji upisuju ocenu, osim ličnih podataka treba da unesu sledeće podatke u ispitnu prijavu:
Studijski program: Elektrotehnika i računarstvo
Modul: /prazno/
Šifra predmeta: 3ОЕЗ2О05
Predmet: Uvod u elektroniku
Nastavnik: Dragan Mančić (za studente grupa A i B), Marko Dimitrijević (za studente grupe C)

Podaci koji se upisuju u indeks:
Predmet: Uvod u elektroniku
Šifra predmeta: 3ОЕЗ2О05
Izborni/obavezni: O
ESPB: 4

 

Predmetni nastavnici,
prof. dr Dragan Mančić
prof. dr Marko Dimitrijević

     

Literatura

 

 

Predavanja

Predavanja kao PDF fajlovi i video snimci predavanja

 

    VIDEO sa održanih predavanja:

 

     

    Prezentacije sa predavanja (PDF):

 

   

Ispitna pitanja

 

 

   

Vežbe

 

2021

    VIDEO sa održanih vežbi:

 

    Materijal sa održanih vežbi: