LEDA BS studies

LITERATURA, PREZENTACIJE I VIDEO SNIMCI PREDAVANJA

Virtuelni instrumenti

VI semestar (2+1+2)  (6 bodova)    

Predmetni nastavnici:

dr Marko Dimitrijević

 
Obaveštenja
 

 

Na ovoj stranici ćete moći da pratite predavanja i vežbe iz predmeta Virtuelni instrumenti

 

     

Literatura

 

 

Predavanja

Predavanja kao PDF fajlovi

 

  1. 00 Uvod, instalacija LabVIEW paketa
  2. 01 LabVIEW okruženje
  3. 02 Programske petlje i nizovi
  4. 03 Programske strukture i modularno programiranje
  5. 04 Tipovi podataka
  6. 05 Akvizicija podataka i merenja
  7. 06 Akvizicija i generisanje signala u LabVIEW
  8. 07 Napredne tehnike programiranja
  9. 08 Objektno orijentisano programiranje

 

   

Skripta

 

 

- Merenje, analiza i vizuelizacija signala primenom LabVIEW paketa.pdf