LEDA BS studies

PREDAVANJA, UPUTSTVA I DRUGI DOKUMENTI POTREBNI STUDENTIMA

Digitalna elektronika

 

digitalna naslovna slika  

U ovom semestru nastavu drže:

dr Milun Jevtić

mr Sandra Đošić

mr Marko Dimitrijević

Bojan Jovanović

 

Obaveštenje
 

Sistem obaveštavanja studenata (uključujući i rezultate) prebačen je na:

http://elektronika.elfak.ni.ac.rs/

     

Najnoviji rezultati ispita/kolokvijuma

 
Najnoviji rezultati ispita, kolokvijuma i testova mogu se naći na sajtu:
http://elektronika.elfak.ni.ac.rs/

     
Ispitni blanketi
  Ovde se nalaze blanketi razvrstani po godinama
     
Blanketi sa kolokvijuma 
  Ovde se nalaze blanketi razvrstani po godinama
     
Blanketi sa usmenog dela ispita  
  Ovde se nalaze blanketi sa usmenog dela ispita razvrstani po godinama
     
Testovi sa kolokvijuma
  Ovde se nalaze blanketi testova razvrstani po godinama
     
Predavanja i literatura
  Ovde se mogu preuzeti slajdovi sa predavanja i ispitna pitanja