LEDA BS studies

PREDAVANJA, UPUTSTVA I DRUGI DOKUMENTI POTREBNI STUDENTIMA

Projektovanje digitalnih integrisanih kola (EKIS smer)

Pitanja i sugestije profesoru

Obaveštenje
 

Ocene sa praktičnog dela odbrane prvog projekta iz predmeta Projektovanje digitalnih integrisanih kola održane 26.12.2011 su objavljene

     

Rezultati ispita/kolokvijuma u poslednjem ispitnom roku

 
Ocene sa praktičnog dela izrade prvog projekta mogu se videti ovde
     

Ispit

 

Kriterijumi za utvrdjivanje konačne ocene iz predmeta

   

Literatura

 

 

predavanja :::  laboratorijske vežbe ::: uputstva

 

     
     

Diplomski radovi

 

- Teme
- Odbranjenii radovi: Rad V. Petrovića, April 2006.

     

Svi dokumenti su u PDF formatu. Ukoliko nemate Acrobat Reader, instalirajte ga sa sajta Adobe Download Latest Version of Acrobat Reader