LEDA obaveštenja o nastavi

 

Predmet: Osnovi elektronike - (moduli EKM i ELE, EMT i TEL, UPS) 

 

 

 
Predavanja

Predavanja koja se drže 2020/21 (stara *2018/19)

  Modul EKM i US - drži prof. Miljana Milić

  Modul EEN i ELE - drži doc. Marko Dimitrijević

  Modul T- drži doc. Srđan Đorđević

 

Arhiva starih predavanja:

   
Blanketi sa rešenjima
(po godinama)

Studijske grupe EKM, EMT i TEL (E i MIM)

stari i novi program


Arhivirani blanketi (ispiti i kolokvijumi) za modul
           BUS          BEEN


Rešenja blanketa za Početnu proveru znanja mogu se naći ovde.

   
Računske vežbe
Računske vežbe koje se drže 2020/21
 
Ispitna pitanja
 
   
   
Laboratorijske vežbe

Aktuelne vežbe

 
         video