Dejan Mirković, dr docent
Katedra za Elektroniku, LEDA laboratorija

Osnovi Elektornike

NAPOMENA: Ukoliko dođe do ponovnog zatvaranja usled pogoršanja epidemiološke situacije uzrokovene pandemijom COVID virusa, nastava iz kursa OE biće održavana online. Sva korespodencija obavljaće se putem platforme Microsoft Teams.