Dejan Mirković, dr docent
Katedra za Elektroniku, LEDA laboratorija

Obaveštenja

PDIK

Jun 2, 2023

Rezultati

Rešenja

Da bi se položio ispit potrebno je uraditi oba projekta i test.

Jun , 2023

Rezultati

Rešenja

Da bi se položio ispit potrebno je uraditi oba projekta i test.

Jun 2, 2022

Rezultati

Da bi se položio ispit potrebno je uraditi oba projekta i test.

Jun , 2022

Rezultati

Rešenja

Da bi se položio ispit potrebno je uraditi oba projekta i test.

Oktobar 2, 2021

Rezultati

Da bi se položio ispit potrebno je uraditi oba projekta i test.

Studenti koji su položili ispit mogu upisati ocene u petak, 29.10.2021., u 11:00h u kabinetu 208.

Jun 2, 2021

Rezultati

Rešenja

Da bi se položio ispit potrebno je uraditi oba projekta i test.

Studenti koji su položili ispit mogu upisati ocene u četvrtak, 14.10.2021., od 10:30-11:45h u kabinetu 208.

Oktobar, 2021

Rezultati

Rešenja

Da bi se položio ispit potrebno je uraditi oba projekta i test.

Studenti koji su položili ispit mogu upisati ocene u sredu, 29.09.2021., od 11:00-11:15h u kabinetu 208.

Septembar, 2021

Rezultati

Rešenja

Da bi se položio ispit potrebno je uraditi oba projekta i test.

Studenti koji su položili ispit mogu upisati ocene u utorak, 13.10.2020., od 12:00-12:15h u kabinetu 208.

Jun 2, 2020

Predlog ocena se može pogledati ovde: predlog ocena

Rešenja testa se mogu pogledati ovde: test-rešenja

Studenti koji su položili ispit mogu upisati ocene u utorak, 13.10.2020., od 12:00-12:15h u kabinetu 208.

Oktobar, 2020

Predlog ocena se može pogledati ovde: predlog ocena

Studenti koji su položili ispit mogu upisati ocene u utorak, 29.09.2020., od 11:30-11:45h u kabinetu 208.

Septembar, 2020

Predlog ocena se može pogledati ovde: predlog ocena

Studenti koji su položili ispit mogu upisati ocene u ponedeljak, 07.09.2020., od 11:30-11:45h u kabinetu 208.

Rezultati testa se mogu pogledati ovde: test-poeni

Rešenja testa se mogu pogledati ovde: test-rešenja

Studenti mogu pogledati radove u petak, 04.09.2020, od 13:15h - 14:45h u prostoriji 322.

Studenti koji planiraju da polože ispit u septembarskom roku treba da predaju izveštaje za projekte najkasnije do ponedeljka, 07.09.2020, do 11:00h.

Jun, 2020

Rezultati testa se mogu pogledati ovde: test-poeni

Rešenja testa se mogu pogledati ovde: test-rešenja

Studenti mogu pogledati radove u ponedeljak, 06.07.2020, od 13:15h - 14:00h u prostoriji 322.

Jun, 2019

Projektovanje na bazi standardnih ćelija (HDL)

Potpuno projektovanje po narudžbini (FCSCD)

Predlog ocena

Rešenja testa

Upis ocena obaviće se u četvrtak 11.07. u 12.15 sati i petak 12.07. u 10.15 sati u kabinetu 207.

Osnovi Elektronike: Nadokanda laboratorijskih vežbi, 2018-2019

Spisak sa terminima za nadoknadu se može pogedati ovde:

2018_2019_oe_lab_nadoknada

Spisak studenata sa evidencijom prisustva i podnetih izveštaja se može pogledati ovde:

2018_2019_oe_lab_evidencija

Osnova Elektronike: Laboratorijske vežbe, 2018-2019

Laboratorijske vežbe iz predmeta Osnovi Elektronike počinju od ponedeljka 19. novembra 2018. godine u laboratoriji 203 (vertikala dekanata, drugi sprat). Vežbe se održavaju prema sledećem rasporedu:

Datum Vežba
19. novembra - 23. novembra 2018. Primena operacionog pojačavača
26. novembra - 30. novembra 2018. Osnovni pojačavački stepeni
03. decembra - 07. decembra 2018. Negativna povratna sprega
10. decembra - 14. decembra 2018. Oscilatori
17. decembra - 21. decembra 2018. Pojačavač snage
24. decembra - 28. decembra 2018. Konverzija naizmeničnog u jednosmerni napon
14. januara - 18. januara 2019. Nadoknada

Sva potrebna literatura za pripremu vežbi se može naći na uputstva za laboratorijske vežbe pod sekcijom Aktuelne vežbe (2018/19).

Ukoliko student jedne nedelje propusti vežbu iz opravdanih razloga, u narednoj nedelji radi vežbu koja je predviđena gore navedenim rasporedom, a ne onu koju je propustio. Neodrađena vežba se nadoknađuje u terminu za nadoknadu na kraju semestra. Može se nadoknaditi samo jedna laboratorijska vežba.

Obaveza studenta je da:

Studenti rade vežbu u paru.

Spisak studenata po terminima može se pogledati na spisak studenata.

Ukoliko ima nekih preklapanja sa laboratorijskim vežbama iz drugih predmeta ili je neki od studenata izostavljen sa spiska primedbe poslati na,

dejan.mirkovic@elfak.ni.ac.rs

ili

dejan@venus.elfak.ni.ac.rs,

najkasnije do četvrtka 21. novembra 2018. Prilikom slanja primedbe obavezno naznačiti modul, broj indeksa, ime i prezime studenta i termine vežbi iz drugih predmeta sa kojima je došlo do preklapanja.