Dejan Mirković, dr docent
Katedra za Elektroniku, LEDA laboratorija