Dejan Mirković, dr docent
Katedra za Elektroniku, LEDA laboratorija

Projekti

Projekti finansirani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije